(((فقط خنده))) سلام به وبلاگ تفریحی 3boys3خوش امدید . امید وارم از این مطالب خوشتون بیاد. توی نظر سنجی شرکت کنید... نظر هم یادتون نره!!!!!!!!!! ایمیل مدیر : M_Mnfi@yahoo.com http://3boys3.mihanblog.com 2020-02-18T05:18:13+01:00 text/html 2013-12-30T11:44:19+01:00 3boys3.mihanblog.com Matin Farhadi استاتوووس های جدید دی 92 http://3boys3.mihanblog.com/post/153 <p align="center" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;">یه واقعیت مهم زندگی که کشفش کردم اینه که:<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">وقتی زبونت از دهنت بیرونه نمی تونی بگی (ژژژژژ)<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">بعله… من یه همچین کارایی بلدم<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">.</p><p align="center" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;">.</p><p align="center" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;">.</p><p align="center" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;">.</p><p align="center" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;">.</p><p align="center" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;"></p><p align="center" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;">یه جور بیماری مسری هم هست که توی تاکسی شیوع پیدا میکنه!<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">اونم اینه که:<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">تا یه نفر که کرایه میده، بلافاصله پشت سرش همه کرایه شونو میدن…<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">..</p><p align="center" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;">.</p><p align="center" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;">.</p><p align="center" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;">.</p><p align="center" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;">.</p><p align="center" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;">ﺩﯾﺮﻭﺯ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺻﺪﺍﻡ ﮐﺮﺩ ﮔﻔﺖ ﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻨﻮ ﺗﺎ فروشگاه ﺑﺮﺳﻮﻥ<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">ﮔﻔﺘﻢ ﺣﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﻡ مامان ، ﺑﺮﻭ ﺍﺯ ﺁﮊﺍﻧﺲ ﺳﺮ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺮﺍﯾﻪ ﮐﻦ لطفا<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">ﺍﻭﻧﻢ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﮕﻔﺖ ﻭ ﺭﻓﺖ ..<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">ﺍﻻﻥ بهش ﻣﯽ ﮔﻢ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﮔﺸﻨﻤﻪ ﭘﺎﺷﻮ ﻏﺬﺍ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﻦ<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">ﻣﯽ ﮔﻪ ﺣﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺑﺮﻭ ﺳﺮ ﮐﻮﭼﻪ ، ﺯﯾﺮ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺑﺸﯿﻦ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﮐﻦ !</p><p align="center" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;">.</p><p align="center" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;">.</p><p align="center" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;">.</p><p align="center" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;">.</p><p align="center" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;"><span id="more-4599" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"></span></p><p align="center" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;">آقا پسر شلوار رنگی میپوشی بپوش…<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">ولی خدایی دیگه کفش زرد و شلوار قرمز و پیراهن سبز و باهم نپوش<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">اسمارتیز که نیستی لامصب</p><p align="center" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;">.</p><p align="center" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;">.</p><p align="center" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;">.<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">یه فولدر خیلی شخصی و خصوصی دارم توی لپتاپم<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">اسمشُ گذاشتم “غرب از نگاه استاد رحیم پور ازغدی”<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">اینجوری دیگه فکر نکنم کسی بازش کنه<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">.</p><p align="center" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: large;">در ادامه مطلب...</span></p> text/html 2013-12-09T10:50:27+01:00 3boys3.mihanblog.com Matin Farhadi استاتوس های جدید باحال فیسبوکی http://3boys3.mihanblog.com/post/152 <p class=" " align="center" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 8.5pt; line-height: 12px; font-family: Tahoma, sans-serif;">به بعضیا باید گفت ببین شکلاتم مغز داره ولی تو نداری</span><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 8.5pt; line-height: 12px; font-family: Tahoma, sans-serif;">...!</span></p><p class=" " align="center" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 8.5pt; line-height: 12px; font-family: Tahoma, sans-serif;">.</span></p><p class=" " align="center" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 8.5pt; line-height: 12px; font-family: Tahoma, sans-serif;">.</span></p><p class=" " align="center" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 8.5pt; line-height: 12px; font-family: Tahoma, sans-serif;">این</span><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 8.5pt; line-height: 12px; font-family: Tahoma, sans-serif;">!</span></p><p class=" " align="center" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 8.5pt; line-height: 12px; font-family: Tahoma, sans-serif;">نه، این یکی</span><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 8.5pt; line-height: 12px; font-family: Tahoma, sans-serif;">!</span></p><p class=" " align="center" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 8.5pt; line-height: 12px; font-family: Tahoma, sans-serif;">نه دیگه این</span><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 8.5pt; line-height: 12px; font-family: Tahoma, sans-serif;">!</span></p><p class=" " align="center" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 8.5pt; line-height: 12px; font-family: Tahoma, sans-serif;">خداوکیلی روی این یکی برم دیگه</span><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 8.5pt; line-height: 12px; font-family: Tahoma, sans-serif;">....</span></p><p class=" " align="center" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 8.5pt; line-height: 12px; font-family: Tahoma, sans-serif;">من هنگامی که میخوام سوار پله برقی بشم</span><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 8.5pt; line-height: 12px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;:)))</span></p><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; color: rgb(255, 255, 255); display: block;">پایان استخدام های ۱۸ دی ۹۲,شروع استخدام های ۱۷ دی ۹۲,دعوت گسترده برای همکاری در فناوری اطلاعات گروه سولیکو در تهران ۹۲,استخدام گروه سایت های ایران رادا ۹۲,استخدام در موسسه آموزشی پژوهشی آگاهان نیرو ۹۲<span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; display: block;">استخدام مجتمع آموزشی آتیه سازان ۹۲,استخدام در گروه سایت های ایران رادا ۹۲,دعوت به همکاری شرکت تجارت ماندگار تهران ۹۲,آگهی استخدام شرکت کارگزاری بیمه همپاد ۹۲,پایان استخدام های ۲۴ دی ۹۲</span></span><p class=" " align="center" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 8.5pt; line-height: 12px; font-family: Tahoma, sans-serif;">به این دودسته از افراد کاری نداشته باشید،‏ طفلیا دست خودشون نیست</span><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 8.5pt; line-height: 12px; font-family: Tahoma, sans-serif;">:</span></p><p class=" " align="center" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 8.5pt; line-height: 12px; font-family: Tahoma, sans-serif;">یکی اونا که سوالی رو میپرسن که جوابشو بلدند</span></p><p class=" " align="center" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 8.5pt; line-height: 12px; font-family: Tahoma, sans-serif;">یکی اونا که طبقه اول تا همکف رو با آسانسور میرن!‏</span></p><p class=" " align="center" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 8.5pt; line-height: 12px; font-family: Tahoma, sans-serif;">.</span></p><p class=" " align="center" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 8.5pt; line-height: 12px; font-family: Tahoma, sans-serif;">.</span></p><p class=" " align="center" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 8.5pt; line-height: 12px; font-family: Tahoma, sans-serif;">اگه سن یه خانومی رو پرسیدین و اونم جواب داد:"چند نشون میدم؟؟</span><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 8.5pt; line-height: 12px; font-family: Tahoma, sans-serif;">"</span></p><p class=" " align="center" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 8.5pt; line-height: 12px; font-family: Tahoma, sans-serif;">یعنی بمب ساعتی گرفتی دستت و اگه کابلو اشتباه ببری میترک</span></p><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; color: rgb(255, 255, 255); display: block;">استخدام در حوزه های علمیه خواهران ۹۲,پایان استخدام های ۲۷ دی ۹۲,شروع استخدام های ۲۶ دی ۹۲,استخدام در یک شرکت تولیدی تهران و قائم شهر ۹۲,استخدام یک شرکت آرایشی و بهداشتی ۹۲<span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; display: block;">استخدام شرکت کناف ایران ۹۲,استخدام یک کارخانه معتبر الکترونیکی در کرج ۹۲,استخدام شرکت نرم نگاران آرمیتیس ۹۲,استخدام شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی ۹۲,استخدام در گروه فیدیلیو ۹۲</span></span><p class=" " align="center" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 8.5pt; line-height: 12px; font-family: Tahoma, sans-serif;">یه چن روزیه یخچال خونمون خالیه</span></p><p class=" " align="center" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 8.5pt; line-height: 12px; font-family: Tahoma, sans-serif;">یعنی هرروز داره خالی تر از دیروز میشه</span></p><p class=" " align="center" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 8.5pt; line-height: 12px; font-family: Tahoma, sans-serif;">میخواییم متکا بذاریم توش خنک شه واسه شبا</span></p><p class=" " align="center" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 8.5pt; line-height: 12px; font-family: Tahoma, sans-serif;">لااقل بی مصرف نمونه بنده خدا</span><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 8.5pt; line-height: 12px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;:|</span></p> text/html 2013-12-09T10:36:23+01:00 3boys3.mihanblog.com Matin Farhadi استاتوس های جدید خنده دار http://3boys3.mihanblog.com/post/151 <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: center;">وقتی کباب با برنج میخوریم ۹۰%حواسمون به اینه که هر دوتاش باهم تموم شه !<br style="margin: 0px; padding: 0px;">::<br style="margin: 0px; padding: 0px;">::</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: center;">در ظرف ماست موسیرو قبلا به خاطر لذتش لیس می زدم،<br style="margin: 0px; padding: 0px;">الان به خاطر قیمتش&nbsp;<img title="جدیدترین استاتوس های خنده دار" class="wp-smiley" alt="icon smile جدیدترین استاتوس های خنده دار" src="http://www.patugh.ir/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">::<br style="margin: 0px; padding: 0px;">::</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: center;">تحریم ها اثر کنه<br style="margin: 0px; padding: 0px;">لوازم آرایشی وارد نشه<br style="margin: 0px; padding: 0px;">چه بخندیما !<br style="margin: 0px; padding: 0px;">::<br style="margin: 0px; padding: 0px;">::</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: center;">پنج تا داداش پولاشونو رو هم میذارند تاکسی می خرند بعد از چند وقت ورشکست می شند اگه گفتی چرا ؟ آخه پنج تایی با هم می رفتن مسافرکشی…<br style="margin: 0px; padding: 0px;">::<br style="margin: 0px; padding: 0px;">::<br style="margin: 0px; padding: 0px;">ﺷﺎﻧﺲ ﺁﻭﺭﺩﯾﻢ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺷﺪ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﺩﻭﻧﺴﺘﻢ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻦ ﺑﺎ چی ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻦ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ !</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: center;">بقیه در ادامه مطلب</p> text/html 2013-12-09T10:31:49+01:00 3boys3.mihanblog.com Matin Farhadi ترول های جدید و خنده دار فارسی http://3boys3.mihanblog.com/post/150 <img src="http://www.rozanehonline.com/rozanehgroup/mehr91/troll-farsi/07.jpg" border="0" width="630" height="729" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><img src="http://www.rozanehonline.com/rozanehgroup/mehr91/troll-farsi/03.jpg" border="0" width="630" height="627" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><img src="http://www.rozanehonline.com/rozanehgroup/mehr91/troll-farsi/02.jpg" border="0" width="500" height="344" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> text/html 2013-11-19T07:59:18+01:00 3boys3.mihanblog.com Matin Farhadi جدید ترین جوک و اس ام اس های ابان 92 http://3boys3.mihanblog.com/post/149 <div style="text-align: center;">اخه پاستیل چیه؟؟ این سوسول بازیا چیه؟؟</div><span style="line-height: 17.59375px; text-align: center;"><div style="text-align: center;">مرد اونه که دست مخاطب خاصشو بگیره ورداره ببره کله پاچه ای هی لقمه بگیره چش گوسفنده رو بعد روشم آبلیمو بریزه بزاره دهن عشقش !</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="line-height: 17.59375px; text-align: center;"><div style="text-align: center;">—————– —————– —————–</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="line-height: 17.59375px; text-align: center;"><div style="text-align: center;">میگن محرم دخترا با کیلیپساشون به علامتا سلام میدن …</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="line-height: 17.59375px; text-align: center;"><div style="text-align: center;">—————– —————– —————–</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="line-height: 17.59375px; text-align: center;"><div style="text-align: center;">همیشه آرزوم این بود مخاطب خاصم بهم خیانت کنه و عکساشو بندازم تو شومینه بسوزه ولی خوب اولا که عکساشو ندارم ، دوما من اصلا مخاطب خاص ندارم و سوما هم بین خودمون بمونه ، شومینه هم نداریم !</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="line-height: 17.59375px; text-align: center;"><div style="text-align: center;">—————– —————– —————–</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="line-height: 17.59375px; text-align: center;"><div style="text-align: center;">بار الها ما را از هجوم لاشخورها در هنگام باز کردن آدامس رهایی بخش !</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="line-height: 17.59375px; text-align: center;"><div style="text-align: center;">—————– —————– —————–</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="line-height: 17.59375px; text-align: center;"><div style="text-align: center;">اول مرغ بود یا تخم مرغ رو ول کنید …</div></span><span style="line-height: 17.59375px; text-align: center;"><div style="text-align: center;">اولِ اولِ اول کلیپس بود بعد دختر یا دختر بود بعد کلیپس ؟؟؟</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">بقیه در ادامه مطلب...</font></b></div></span> text/html 2013-11-19T07:52:15+01:00 3boys3.mihanblog.com Matin Farhadi ترول های جدید ابان 92 http://3boys3.mihanblog.com/post/148 &nbsp;<img title="ترول های جدید و خنده دار, تصاویر خنده دار, مطالب طنز" alt="fu3819 ترول های جدید و خنده دار ابان ماه 92" src="http://www.fun30.com/wp-content/uploads/2013/10/fu3819.jpg" style="max-width: 588px;"> <div><br></div><div><br></div><div><img title="ترول های جدید و خنده دار, تصاویر خنده دار, مطالب طنز" alt="fu3812 ترول های جدید و خنده دار ابان ماه 92" src="http://www.fun30.com/wp-content/uploads/2013/10/fu3812.jpg" style="font-size: 12px; line-height: 22.796875px; text-align: justify; max-width: 588px;"></div> text/html 2013-10-07T11:10:45+01:00 3boys3.mihanblog.com Matin Farhadi ما ایرانی ها وقتی میخوایم از کسی تعریف کنیم http://3boys3.mihanblog.com/post/147 <div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 'b koodak', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#cc0000"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><b>ما ایرانی ها وقتی میخوایم از کسی تعریف کنیم :</b>&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">عجب نقاشیه نکبت…&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">چه دست فرمونی داره توله سگ…&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">چقدر خوب میخونه بد مصب…&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">چه گیتاری میزنه ناکس…&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">استاده کامپیوتره لامصب…&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">موی کوتاه به طرف میاد :چه عوضی شدی…&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">عجب گلی زد بی وجدان…&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">بی شرف خیلی کارش درسته…&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">دوستت دارم وحشتناک…!&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#009900"><b>اما وقتی میخوایم فحش بدیم:&nbsp;</b></font></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">برو شازده…&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">چی میگی مهندس…&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">آخه آدم حسابی…&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">دکتر برو دکتر…&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">چطوری آی کیو؟&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">به به! استاد معظم!&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">کجایی با مرام؟&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">باز گلواژه صادر فرمودی؟</span></span></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 'b koodak', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><div><br></div> text/html 2013-10-05T15:17:22+01:00 3boys3.mihanblog.com Matin Farhadi تکرار کلمات و جملات سخت (پشت سر هم بگووو) http://3boys3.mihanblog.com/post/146 <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;">سلام دوستای عزیزم&nbsp;<img src="http://3ali3.com/wp-includes/images/smilies/icon_mad.gif" alt=":x" class="wp-smiley" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 490px;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;">اول معذرت میخوام بابت این که دیر مطلب میزارم چون درسام سنگین شده !</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;">امروز این مطلب رو توی چندتا سایت دیدم، گفتم اینجا هم بذارم که شما بخونید !</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;">ولی الان همشون باهم توی این مطلب جمع شدن&nbsp;<img src="http://3ali3.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";)" class="wp-smiley" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 490px;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;">فقط مواظب باشید زبونتون قفل نکنه و مختون ن گ و ز ه&nbsp;&nbsp;<img src="http://3ali3.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":D" class="wp-smiley" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 490px;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;">…</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;">۵ بار بگو :<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">دستم در دبه بود دبه درش دستم بود !<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;">۳ بار بگو :<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">ﯾﻪ ﯾﻮﯾﻮﯼِ ﯾﻪ ﯾﻮﺭﻭﯾﯽ<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;">۵ بار بگو :<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">لای رولت رنده ی لیمو رفته<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;">اگه میتونی ۵ بار بگو :<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">چیپس ، چسب ، سوسک<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;">این جمله رو اگه ۲ بار هم بتونی بگی هنر کردی ! :<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">چه ژست زشتی<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;">…</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><span id="more-7202" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;">۳ بار تکرار کن :<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">دل به دلت دله این دله دل مرده بده بده دل که بد آورده<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;">۵ بار سریع بگو :<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">سه دزد رفتن به بز دزدی ُ یه دزد یه بز دزدید ُ یه دزد دو بز دزدید<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;">۳ بار بگو :<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">سه سیر سرشیر سه شیشه شیر!</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: center;"><b><font size="3">بقیه در ادامه مطلب...</font></b></p> text/html 2013-09-01T13:28:23+01:00 3boys3.mihanblog.com Matin Farhadi دانلود اهنگ جدید دیس زدبازی جعفر http://3boys3.mihanblog.com/post/145 <div class="hreview" style="border: 0px; padding: 0px; margin: -5px 0px 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: right; width: 5px; height: 5px; overflow: scroll;"><span class="item" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">دانلود ترانه جدید جعفر دیس زدبازی با پخش آنلاین</span>Reviewed by<span class="reviewer" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">محمد</span>on<span class="dtreviewed" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">Aug 29<span class="value-title" title="2013-08-29" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"></span></span>Rating:<span class="rating" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">5.0</span><span class="summary" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">دانلود ترانه جدید جعفر دیس زدبازی با پخش آنلاین</span><span class="description" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">دانلود ترانه جدید جعفر دیس زدبازی با پخش آنلاین با کیفیت بالا و لینک مستقیم از سرور سایت برای راحتی دانلود پیشنهاد میکنم ترانه جدید دیس زدبازی جعفر دانلود</span></div><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 5px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(51, 102, 255);"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><a title="دانلود ترانه جدید" href="http://www.melodyfa.ir/" target="_blank" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-decoration: none; color: rgb(22, 111, 143);">دانلود ترانه جدید</a>&nbsp;جعفر دیس زدبازی</strong></span>&nbsp;با کیفیت بالا و لینک مستقیم از سرور سایت برای راحتی دانلود</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 5px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;">پیشنهاد میکنم&nbsp;<span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(51, 102, 255);"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">ترانه جدید دیس زدبازی جعفر</strong></span>&nbsp;را حتما دانلود کنید</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 5px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(51, 102, 255);"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><a title="پخش آنلاین آهنگ" href="http://www.melodyfa.ir/" target="_blank" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-decoration: none; color: rgb(22, 111, 143);">د</a>انلود اهنگ جدید&nbsp;دیس زدبازی جعفر</strong></span>&nbsp;در ادامه مطلب موجود است</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 5px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;">جعفر رو با آهنگ های طنزی که در جوامع مجازی مثل فیس بوک از او پخش شد میشناسید آهنگ هایی مثل&nbsp;<span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(51, 102, 255);"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">گودبای پارتی جعفر</strong></span>&nbsp;و …</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 5px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(51, 102, 255);"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">آهنگ به صورت خنده دارو طنز</strong></span>&nbsp;هست. پیشنهاد میکنم حتما دانلود کنید و کلی بخندین</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 5px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 5px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;"><a href="http://www.melodyfa.ir/wp-content/uploads/2013/08/jafar-diss-zedbazi.jpg" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-decoration: none; color: rgb(242, 116, 53);"><img class="size-full wp-image-951 aligncenter" title="دیس زدبازی جعفر" alt="دانلود ترانه جدید جعفر دیس زدبازی با پخش آنلاین" src="http://www.melodyfa.ir/wp-content/uploads/2013/08/jafar-diss-zedbazi.jpg" width="438" height="612" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"></a></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 5px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 5px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(128, 0, 128);">برای&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><a title="دانلود آهنگ جدید" href="http://www.melodyfa.ir/" target="_blank" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-decoration: none; color: rgb(22, 111, 143);">دانلود آهنگ جدید</a>&nbsp;دیس زدبازی جعفر</strong>&nbsp;به ادامه مطلب مراجعه کنید.</span></p><div><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(128, 0, 128);"><br></span></div><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 5px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;"><span id="more-950" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"></span></p> text/html 2013-08-18T08:23:37+01:00 3boys3.mihanblog.com Matin Farhadi شمام اینجوری بودید ؟؟ آیا ؟! http://3boys3.mihanblog.com/post/144 <img src="http://s4.picofile.com/file/7852628595/1001503_571400856236515_485021082_n.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> text/html 2013-08-18T08:14:37+01:00 3boys3.mihanblog.com Matin Farhadi ترول نمیدونم جدیده یا نه ولی هرچی هس خیلی باحاله... http://3boys3.mihanblog.com/post/143 <div><b><font size="3">بازم ترول نمیدونم جدیده یا نه ولی هرچی هس خیلی باحاله...</font></b></div><div><b><font size="3">نظر یادتون نره...</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><b><font size="3"><img alt="عکس خنده دار , ترول ,های ,جدید, باحال,سوتی, ایرانی, سایت, عکس, عکس های خنده دار, فقط خنده, عکس روز , فقط در ایران" class="decoded" src="http://www.200shesh.ir/images/photos/2-92/08funny/200shesh-ir-funny(24).jpg" title="عکس خنده دار , ترول ,های ,جدید, باحال,سوتی, ایرانی, سایت, عکس, عکس های خنده دار, فقط خنده, عکس روز , فقط در ایران" style="margin: 0px 3px 0px 7px; padding: 0px; border: 3px solid rgb(221, 221, 221) !important; height: 734px; width: 500px;"><img alt="عکس خنده دار , ترول ,های ,جدید, باحال,سوتی, ایرانی, سایت, عکس, عکس های خنده دار, فقط خنده, عکس روز , فقط در ایران" class="decoded" src="http://www.200shesh.ir/images/photos/2-92/08funny/200shesh-ir-funny(8).jpg" title="عکس خنده دار , ترول ,های ,جدید, باحال,سوتی, ایرانی, سایت, عکس, عکس های خنده دار, فقط خنده, عکس روز , فقط در ایران" style="margin: 0px 3px 0px 7px; padding: 0px; border: 3px solid rgb(221, 221, 221) !important; height: 374px; width: 500px;"><img alt="عکس خنده دار , ترول ,های ,جدید, باحال,سوتی, ایرانی, سایت, عکس, عکس های خنده دار, فقط خنده, عکس روز , فقط در ایران" class="decoded" src="http://www.200shesh.ir/images/photos/2-92/08funny/200shesh-ir-funny(7).jpg" title="عکس خنده دار , ترول ,های ,جدید, باحال,سوتی, ایرانی, سایت, عکس, عکس های خنده دار, فقط خنده, عکس روز , فقط در ایران" style="margin: 0px 3px 0px 7px; padding: 0px; border: 3px solid rgb(221, 221, 221) !important; height: 749px; width: 500px;"></font></b> text/html 2013-08-18T07:52:15+01:00 3boys3.mihanblog.com Matin Farhadi عکس نوشته های جدید جدید جدید http://3boys3.mihanblog.com/post/142 <div><img width="500" height="200" border="0" src="http://www.taknaz.ir/upload/71/0.897744001350581307_taknaz_ir.jpg" alt=" عکس های خنده دار و باحال جدید (61) " title=" عکس های خنده دار و باحال جدید (61) "><img width="500" height="637" border="0" src="http://www.taknaz.ir/upload/71/0.813903001350581307_taknaz_ir.jpg" alt=" عکس های خنده دار و باحال جدید (61) " title=" عکس های خنده دار و باحال جدید (61) "></div><div><b><font size="2">بقیه در ادامه مطلب...</font></b></div> text/html 2013-08-18T07:34:37+01:00 3boys3.mihanblog.com Matin Farhadi چند راهکار برای کاهش مصرف شارژ باتری موبایل های هوشمند(جالب) http://3boys3.mihanblog.com/post/141 <p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><b><font size="3">چند راهکار برای کاهش مصرف شارژ باتری موبایل های هوشمند</font></b></p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><br></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="2">اپل، سامسونگ، نوکیا، سونی اریکسون و دیگر برندهای معتبر با ارائه تلفن های همراه هوشمند خود اجازه می دهند تا کاربران علاوه بر مکالمه با تلفن های همراه به بازی، گوش دادن به موسیقی و تماشای ویدئو، ثبت تصاویر و ویدئو و ده‌ها قابلیت جالب دیگر دسترسی داشته باشند.</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="2"><br></font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="2">با توجه به طیف متنوعی از قابلیت‌های قابل اجرا بر روی تلفن همراه، جای تعجب نیست که عمر باطری تلفن همراه همواره یکی از نگرانی‌های اصلی برای توسعه دهندگان، تولید کنندگان و کاربران تلفن های همراه است.</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center;"><font size="2"><img src="http://persian-star.net/1391/7/24/mobile/01.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org"></font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center;"><font size="2"><br></font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center;"><font size="2">بقیه در ادامه مطلب...!</font></p><div><font size="2"><br></font></div><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"></p> text/html 2013-07-31T10:57:44+01:00 3boys3.mihanblog.com Matin Farhadi عکس های جدید عاشقانه 2013 http://3boys3.mihanblog.com/post/140 <font size="2">یه چندتا عکس عاشقانه LOVE براتون آماده کردم امید وارم خوشتون بیاد<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></font><div><font size="2">اگه دوست داشتید نظر هم بزارید...</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/15.gif" style="font-size: small;"></div><div><br></div><div><img alt="عکس عاشقانه" src="http://up.98love.ir/Pictures/love/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87_(5).jpg" style="margin: 2px; padding: 4px; border: 0px solid rgb(235, 235, 235); vertical-align: middle; background-color: rgb(245, 245, 245); max-width: 575px; opacity: 1; border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; width: 600px; height: 600px;"></div><div><img alt="عکس عاشقانه" src="http://up.98love.ir/Pictures/love/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87_(9).jpg" style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: center; margin: 2px; padding: 4px; border: 0px solid rgb(235, 235, 235); vertical-align: middle; background-color: rgb(245, 245, 245); max-width: 575px; opacity: 1; border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; width: 600px; height: 375px;"></div><div><br></div><div><font size="2"><b>بقیه در ادامه مطلب...</b></font></div> text/html 2013-07-28T06:12:35+01:00 3boys3.mihanblog.com ممد خطر عکس های خنده دار جدید http://3boys3.mihanblog.com/post/139 <p><img alt="aks-khandedar-radsms-21" class="attachment-large" style="display: inline;" src="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2013/06/aks-khandedar-radsms-21.jpg" height="365" width="500"></p><p><br></p><p><b><font size="3">بقیه در ادامه مطلب...</font></b><br></p>